alla flaggor

Sök i annan svit: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [i386]

Du har sökt efter filnamn som innehåller isohybrid i sviten bullseye, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 4 resultat:

Fil Paket
/usr/bin/isohybrid syslinux-utils
/usr/bin/isohybrid.pl syslinux-utils
/usr/share/man/man1/isohybrid.1.gz syslinux-utils
/usr/share/man/man1/isohybrid.pl.1.gz syslinux-utils