alla flaggor

Sök i annan svit: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Sök i alla arkitekturer

Du har sökt efter filnamn som innehåller sysfs-pci i sviten bookworm, alla sektioner och arkitektur(er) mips64el. Hittade 6 resultat:

Fil Paket
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.1
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.1