alla flaggor

Sök i annan svit: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Sök i alla arkitekturer

Du har sökt efter filnamn som innehåller wx i sviten bookworm, alla sektioner och arkitektur(er) i386. Hittade 12 resultat:

Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring 100 träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord.

Fil Paket
/usr/lib/hugin/libhuginbasewx.so.0.0 hugin-tools
/usr/lib/i386-linux-gnu/bochs/plugins/libbx_wx_gui.so.0.0.0 bochs-wx
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_aui-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_core-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_gl-3.2.so.0.2.0 libwxgtk-gl3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_html-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_media-3.2.so.0.2.0 libwxgtk-media3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_propgrid-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_qa-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_stc-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwx_gtk3u_xrc-3.2.so.0.2.0 libwxgtk3.2-1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwxsqlite3-3.2.so.0.0.0 libwxsqlite3-3.2-0