alla flaggor

Sök i annan svit: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Sök i alla arkitekturer

Du har sökt efter filnamn som innehåller mdsearch i sviten bookworm, alla sektioner och arkitektur(er) armel. Hittade 4 resultat:

Fil Paket
/usr/bin/mdsearch smbclient
/usr/lib/python3/dist-packages/samba/tests/blackbox/mdsearch.py python3-samba
/usr/share/doc/xtrkcad-common/html/cmdSearchgui.html xtrkcad-common
/usr/share/man/man1/mdsearch.1.gz smbclient