alla flaggor

Limit to suite: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Du har sökt efter källkodspaket vars namn innehåller frog i alla sviter, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 8 paket.

Exakta träffar

Källkodspaketet frog

Andra träffar

Källkodspaketet frogatto

Källkodspaketet frogatto-data

Källkodspaketet frogdata

Källkodspaketet frogr

Källkodspaketet pixfrogger

Källkodspaketet wfrog

Källkodspaketet wmfrog