všetky možnosti

Hľadať v inej sade: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Hľadať vo všetkých architektúrach

Hľadali ste názvy súborov, ktoré obsahujú .otf v sade trixie, všetky sekcie a architektúry i386. Nájdených 95 výsledkov.

Pozn.: Vaše hľadanie bolo príliš široké, preto zobrazíme iba približne prvých 100 výsledkov. Prosím zvážte použitie dlhších alebo iných kľúčových slov.

Súbor Balíky
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff borgbackup-doc
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff khmer-common
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff khmer-common
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff khmer-common
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff khmer-common
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff khmer-common
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff khmer-common
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff python-pythran-doc
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff python-pythran-doc
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff python-pythran-doc
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff python-pythran-doc
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff python-pythran-doc
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff python-pythran-doc
/usr/share/games/warzone2100/fonts/NotoSansCJK-VF.otf.ttc warzone2100-data
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drm10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozit10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozitsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozittc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoztc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozui10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmfigs10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmgrk10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drminf10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmit10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmitsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmittc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drml10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmmi10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsym10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmtc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmui10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmco10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmh10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmho10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmhwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffml10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlc10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlco10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlq10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlqo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmr10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmwo10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Brands-Regular-400.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Free-Regular-400.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Free-Solid-900.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/mnsymbol/MnSymbol-Bold10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/mnsymbol/MnSymbol10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/ocr-b-outline/ocrb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/qualitype/QTRobotic2000.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfbsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfeb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfebsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfer10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfesl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfett10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpb10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpbsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpr10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfptt10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfr10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfsl10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smftt10.otf texlive-fonts-extra
/usr/share/wordpress/wp-content/themes/twentytwentythree/assets/fonts/source-serif-pro/SourceSerif4Variable-Italic.otf.woff2 wordpress-theme-twentytwentythree
/usr/share/wordpress/wp-content/themes/twentytwentythree/assets/fonts/source-serif-pro/SourceSerif4Variable-Roman.otf.woff2 wordpress-theme-twentytwentythree
/usr/share/wordpress/wp-content/themes/twentytwentytwo/assets/fonts/SourceSerif4Variable-Italic.otf.woff2 wordpress-theme-twentytwentytwo
/usr/share/wordpress/wp-content/themes/twentytwentytwo/assets/fonts/SourceSerif4Variable-Roman.otf.woff2 wordpress-theme-twentytwentytwo
/usr/share/wordpress/wp-content/themes/twentytwentytwo/assets/fonts/source-serif-pro/SourceSerif4Variable-Italic.otf.woff2 wordpress-theme-twentytwentytwo
/usr/share/wordpress/wp-content/themes/twentytwentytwo/assets/fonts/source-serif-pro/SourceSerif4Variable-Roman.otf.woff2 wordpress-theme-twentytwentytwo
SúborBalíky