všetky možnosti

Hľadať v inej sade: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Obmedziť na architektúru: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [hurd-i386] [i386] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sparc]

Hľadali ste názvy súborov, ktoré obsahujú sysfs-pci v sade sid, všetky sekcie a všetky architektúry. Nájdených 19 výsledkov.

Súbor Balíky
/usr/share/doc/HOWTO/ja-txt/kernel-docs-2.6/filesystems/sysfs-pci.txt.gz doc-linux-ja-text [sparc, s390]
/usr/share/doc/linux-doc-3.10/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-3.10 [s390]
/usr/share/doc/linux-doc-3.11/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-3.11 [s390]
/usr/share/doc/linux-doc-3.16/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-3.16 [sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-4.11/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.11 [powerpc]
/usr/share/doc/linux-doc-4.19/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.19 [kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, mips]
/usr/share/doc/linux-doc-5.2/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-5.2 [mips]
/usr/share/doc/linux-doc-6.4/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.4 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.4/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.4 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.4/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.4 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.4/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.4 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.4/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.4 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.4/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.4 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.5 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.5 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.5 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.5 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.5 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.5 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, powerpcspe, s390, sparc]