všetky možnosti

Obmedziť balík: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Hľadať vo všetkých sadách

Obmedziť na architektúru: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Niektoré výsledky neboli zobrazené kvôli parametrom vyhľadávania.

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú udev v sady jessie, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 19 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Balík udev

Ostatné výsledky

Balík bilibop-udev

Balík gir1.2-gudev-1.0

Balík libgudev-1.0-0

Balík libgudev-1.0-dev

Balík libgudev1.0-cil

Balík libgudev1.0-cil-dev

Balík libudev-dev

Balík libudev1

Balík libudev1-udeb

Balík ludevit

Balík monodoc-gudev-manual

Balík python-gudev

Balík python-pyudev

Balík python3-pyudev

Balík system-config-printer-udev

Balík udev-udeb

Balík udevil

Balík uudeview