všetky možnosti

Hľadať v inej sade: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Obmedziť na architektúru: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [hurd-i386] [i386] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64el] [riscv64] [s390x]

Hľadali ste názvy súborov, ktoré obsahujú sysfs-pci v sade experimental, všetky sekcie a všetky architektúry. Nájdených 15 výsledkov.

Súbor Balíky
/usr/share/doc/linux-doc-4.12/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.12 [powerpc]
/usr/share/doc/linux-doc-4.20/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.20 [kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, hurd-i386]
/usr/share/doc/linux-doc-5.0/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-5.0 [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.7/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.7 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.7/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.7 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.7/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.7 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.7/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.7 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.7/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.7 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.7/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.7 [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, powerpcspe]