všetky možnosti

Hľadať v inej sade: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Obmedziť na architektúru: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [hurd-i386] [i386] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpcspe] [ppc64el] [riscv64] [s390x]

Hľadali ste názvy súborov, ktoré obsahujú .otf v sade experimental, všetky sekcie a všetky architektúry. Nájdených 101 výsledkov.

Pozn.: Vaše hľadanie bolo príliš široké, preto zobrazíme iba približne prvých 100 výsledkov. Prosím zvážte použitie dlhších alebo iných kľúčových slov.

Súbor Balíky
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff khmer-common [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpcspe]
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff khmer-common [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpcspe]
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff khmer-common [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpcspe]
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff khmer-common [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpcspe]
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff khmer-common [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpcspe]
/usr/share/doc/khmer-common/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff khmer-common [nie hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpcspe]
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff python-pythran-doc [mipsel]
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff python-pythran-doc [mipsel]
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff python-pythran-doc [mipsel]
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff python-pythran-doc [mipsel]
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff python-pythran-doc [mipsel]
/usr/share/doc/python-pythran-doc/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff python-pythran-doc [mipsel]
/usr/share/lilypond/2.19.83/fonts/otf/emmentaler-11.otf lilypond-data [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, mips, kfreebsd-amd64]
/usr/share/lilypond/2.19.83/fonts/otf/emmentaler-20.otf lilypond-data [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, mips, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drm10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmb10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmb11.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmbx10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoz10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozb10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozb11.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozbx10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozit10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozitbx10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozitsc10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozittc10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozl10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozsc10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozscbx10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozsl10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoztc10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdoztcbx10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozui10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmdozuibx10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmfigs10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmgrk10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drminf10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmit10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmitbx10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmitsc10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmitsc11.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmittc10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drml10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmmi10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsc10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsc11.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmscbx10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsl10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsy10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmsym10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmtc10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmtcbx10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmui10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/drm/drmuibx10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmb10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbc40.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbco40.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbo10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbw10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmbwo10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmc10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmco10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmh10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmho10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmhw10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmhwo10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffml10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlc10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlco10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlo10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlq10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlqo10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlw10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmlwo10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmo10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmr10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmw10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fetamont/ffmwo10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Brands-Regular-400.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Free-Regular-400.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/fontawesome5/FontAwesome5Free-Solid-900.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/lilyglyphs/emmentaler-11.otf texlive-music [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/lilyglyphs/emmentaler-20.otf texlive-music [hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/mnsymbol/MnSymbol-Bold10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/mnsymbol/MnSymbol10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/ocr-b-outline/ocrb10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfb10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfbsl10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfeb10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfebsl10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfer10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfesl10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfett10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpb10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpbsl10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-amd64, hurd-i386, kfreebsd-i386, powerpcspe]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpr10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfpsl10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfptt10.otf texlive-fonts-extra [kfreebsd-i386, powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfr10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smfsl10.otf texlive-fonts-extra [hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe, kfreebsd-i386]
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/semaphor/smftt10.otf texlive-fonts-extra [powerpcspe, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64, hurd-i386]
SúborBalíky