všetky možnosti

Hľadať v inej sade: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Hľadať vo všetkých architektúrach

Hľadali ste cesty, ktoré končia cis/SW_555_SER.cis v sade bookworm, všetky sekcie a architektúry arm64. Nájdených 1 výsledkov.

Súbor Balíky
/lib/firmware/cis/SW_555_SER.cis firmware-linux-free