všetky možnosti

Obmedziť balík: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Obmedziť na architektúru: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Hľadať vo všetkých architektúrach

Niektoré výsledky neboli zobrazené kvôli parametrom vyhľadávania.

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú udev v všetky sady, všetky sekcie a architektúry s390x. Našlo sa 30 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Balík udev

Ostatné výsledky

Balík bilibop-udev

Balík brightness-udev

Balík gir1.2-gudev-1.0

Balík hdmi2usb-udev

Balík ledger-wallets-udev

Balík libgudev-1.0-0

Balík libgudev-1.0-dev

Balík libgudev1.0-cil

Balík libgudev1.0-cil-dev

Balík libgudev3.0-cil

Balík libgudev3.0-cil-dev

Balík librust-libudev-sys-dev

Balík libtss2-udev

Balík libu2f-udev

Balík libudev-dev

Balík libudev1

Balík libudev1-udeb

Balík libyubikey-udev

Balík limesuite-udev

Balík ludevit

Balík monodoc-gudev-manual

Balík python-gudev

Balík python-pyudev

Balík python3-pyudev

Balík sg3-utils-udev

Balík system-config-printer-udev

Balík udev-udeb

Balík udevil

Balík uudeview