všetky možnosti

Obmedziť balík: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Obmedziť na architektúru: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú gnus v všetky sady, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 94 zodpovedajúcich balíkov.

Balík addresses-goodies-for-gnustep

Balík addresses-goodies-for-gnustep-dbgsym

Balík binutils-powerpc-linux-gnuspe

Balík binutils-powerpc-linux-gnuspe-dbg

Balík cpp-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík cpp-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík cpp-powerpc-linux-gnuspe

Balík g++-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík g++-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík g++-powerpc-linux-gnuspe

Balík gcc-6-plugin-dev-powerpc-linux-gnuspe

Balík gcc-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík gcc-6-powerpc-linux-gnuspe-base

Balík gcc-8-plugin-dev-powerpc-linux-gnuspe

Balík gcc-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík gcc-8-powerpc-linux-gnuspe-base

Balík gcc-powerpc-linux-gnuspe

Balík gccgo-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík gccgo-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík gccgo-powerpc-linux-gnuspe

Balík gcj-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík gcj-powerpc-linux-gnuspe

Balík gdc-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík gdc-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík gdc-powerpc-linux-gnuspe

Balík gfortran-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík gfortran-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík gfortran-powerpc-linux-gnuspe

Balík gnuserv

Balík gnuserv-dbgsym

Balík gnushogi

Balík gnushogi-dbgsym

Balík gnusim8085

Balík gnusim8085-dbgsym

Balík gnustep

Balík gnustep-back-common

Balík gnustep-back-common-dbgsym

Balík gnustep-back-dbg

Balík gnustep-back0.24

Balík gnustep-back0.24-art

Balík gnustep-back0.24-cairo

Balík gnustep-back0.25

Balík gnustep-back0.25-art

Balík gnustep-back0.25-cairo

Balík gnustep-back0.26

Balík gnustep-back0.27

Balík gnustep-back0.27-art

Balík gnustep-back0.27-art-dbgsym

Balík gnustep-back0.27-cairo

Balík gnustep-back0.27-cairo-dbgsym

Balík gnustep-back0.27-xlib

Balík gnustep-back0.27-xlib-dbgsym

Balík gnustep-base-common

Balík gnustep-base-doc

Balík gnustep-base-examples

Balík gnustep-base-runtime

Balík gnustep-base-runtime-dbgsym

Balík gnustep-common

Balík gnustep-core-devel

Balík gnustep-core-doc

Balík gnustep-devel

Balík gnustep-dl2

Balík gnustep-dl2-postgresql-adaptor

Balík gnustep-dl2-sqlite-adaptor

Balík gnustep-examples

Balík gnustep-examples-dbgsym

Balík gnustep-games

Balík gnustep-gui-common

Balík gnustep-gui-doc

Balík gnustep-gui-runtime

Balík gnustep-gui-runtime-dbgsym

Balík gnustep-icons

Balík gnustep-make

Balík gnustep-make-doc

Balík gobjc++-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík gobjc++-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík gobjc++-powerpc-linux-gnuspe

Balík gobjc-6-powerpc-linux-gnuspe

Balík gobjc-8-powerpc-linux-gnuspe

Balík gobjc-powerpc-linux-gnuspe

Balík libgnustep-base-dev

Balík libgnustep-base1.24

Balík libgnustep-base1.24-dbg

Balík libgnustep-base1.26

Balík libgnustep-base1.26-dbgsym

Balík libgnustep-dl2-0d

Balík libgnustep-dl2-dev

Balík libgnustep-gui-dev

Balík libgnustep-gui0.24

Balík libgnustep-gui0.24-dbg

Balík libgnustep-gui0.25

Balík libgnustep-gui0.25-dbg

Balík libgnustep-gui0.27

Balík libgnustep-gui0.27-dbgsym