všetky možnosti

Obmedziť balík: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Obmedziť na architektúru: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú chromium v všetky sady, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 15 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Balík chromium

Ostatné výsledky

Balík chromium-bsu

Balík chromium-bsu-data

Balík chromium-bsu-dbgsym

Balík chromium-common

Balík chromium-driver

Balík chromium-l10n

Balík chromium-lwn4chrome

Balík chromium-sandbox

Balík chromium-shell

Balík chromium-tt-rss-notifier

Balík chromium-ublock-origin

Balík chromium-widevine

Balík node-electron-to-chromium

Balík webext-ublock-origin-chromium