wszystkie opcje

Szukaj w innej gałęzi: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Szukaj we wszystkich architekturach

Szukano nazwy plików zawierających .otf w gałęzi stretch-backports, wszystkich sekcjach i architekturze: i386. Liczba znalezionych wyników: 79.

Plik Pakiety
/usr/lib/R/site-library/shiny/www/shared/font-awesome/fonts/FontAwesome.otf r-cran-shiny
/usr/lib/python2.7/dist-packages/grr/gui/static/third-party/FontAwesome.otf grr-server
/usr/lib/python2.7/dist-packages/openstackdocstheme/theme/openstackdocs/static/fonts/FontAwesome.otf python-openstackdocstheme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Black.otf python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Light.otf python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/guzzle_sphinx_theme/guzzle_sphinx_theme/static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff python3-guzzle-sphinx-theme
/usr/lib/python3/dist-packages/openstackdocstheme/theme/openstackdocs/static/fonts/FontAwesome.otf python3-openstackdocstheme
/usr/share/calibre/fonts/calibreSymbols.otf calibre
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Black.otf.woff.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Bold.otf.woff.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-ExtraLight.otf.woff.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Light.otf.woff.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Regular.otf.woff.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/borgbackup/html/_static/fonts/source-serif-pro/WOFF/OTF/SourceSerifPro-Semibold.otf.woff.gz borgbackup-doc
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinBiolinum_Bd-0.5.5.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinBiolinum_It-0.5.1.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinBiolinum_Kb-0.5.4.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinBiolinum_Re-0.6.4.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinBiolinum_Sl-0.4.9.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinLibertine_BI-4.1.0.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinLibertine_Bd-4.1.5.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinLibertine_C-4.0.4.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinLibertine_It-4.2.6.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/gmt/examples/ex31/fonts/LinLibertine_Re-4.7.5.otf.gz gmt-examples
/usr/share/doc/python-cliff-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-cliff-doc
/usr/share/doc/python-keystoneauth1-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-keystoneauth1-doc
/usr/share/doc/python-openstacksdk-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-openstacksdk-doc
/usr/share/doc/python-os-client-config-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-os-client-config-doc
/usr/share/doc/python-os-service-types-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-os-service-types-doc
/usr/share/doc/python-os-testr-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-os-testr-doc
/usr/share/doc/python-oslo.config-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslo.config-doc
/usr/share/doc/python-oslo.context-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslo.context-doc
/usr/share/doc/python-oslo.db-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslo.db-doc
/usr/share/doc/python-oslo.i18n-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslo.i18n-doc
/usr/share/doc/python-oslo.log-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslo.log-doc
/usr/share/doc/python-oslo.serialization-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslo.serialization-doc
/usr/share/doc/python-oslo.utils-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslo.utils-doc
/usr/share/doc/python-oslotest-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-oslotest-doc
/usr/share/doc/python-pbr-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf.gz python-pbr-doc
/usr/share/doc/python3-streamlink-doc/html/_static/fonts/FontAwesome.otf python3-streamlink-doc
/usr/share/fonts/opentype/PowerlineSymbols.otf fonts-powerline
/usr/share/games/0ad/tools/fontbuilder/fonts/texgyrepagella-bold.otf 0ad-data-common
/usr/share/games/0ad/tools/fontbuilder/fonts/texgyrepagella-regular.otf 0ad-data-common
/usr/share/games/wesnoth/1.14/fonts/OldaniaADFStd-Bold.otf wesnoth-1.14-data
/usr/share/games/wesnoth/1.14/fonts/OldaniaADFStd-BoldItalic.otf wesnoth-1.14-data
/usr/share/games/wesnoth/1.14/fonts/OldaniaADFStd-Italic.otf wesnoth-1.14-data
/usr/share/games/wesnoth/1.14/fonts/OldaniaADFStd-Regular.otf wesnoth-1.14-data
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/image/font/testdata/CFFTest.otf golang-golang-x-image-dev
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/CenturySchL-Bold.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/CenturySchL-BoldItal.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/CenturySchL-Ital.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/CenturySchL-Roma.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-11.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-13.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-14.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-16.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-18.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-20.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-23.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-26.otf lilypond-data
/usr/share/lilypond/2.18.2/fonts/otf/emmentaler-brace.otf lilypond-data
/usr/share/python3-django-hyperkitty/static/hyperkitty/libs/fonts/font-awesome/fonts/FontAwesome.otf python3-django-hyperkitty
/usr/share/ruby-font-awesome-rails/app/assets/fonts/FontAwesome.otf ruby-font-awesome-rails
/var/lib/otrs/httpd/htdocs/common/fonts/FontAwesome.otf otrs2
PlikPakiety