wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Szukaj we wszystkich gałęziach

Zawęź do architektury [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Szukaj we wszystkich architekturach

Niektóre wyniki nie zostały wyświetlone w związku z parametrami wyszukiwania.

Szukano pakietów źródłowych których nazwy zawierają pdl w gałęzi: bullseye, wszystkich sekcjach i architekturze: mipsel. Liczba pasujących pakietów: 12.

Dokładne dopasowania

Pakiet źródłowy pdl

Inne wyniki

Pakiet źródłowy libpdl-ccs-perl

Pakiet źródłowy libpdl-graphics-gnuplot-perl

Pakiet źródłowy libpdl-io-hdf5-perl

Pakiet źródłowy libpdl-io-matlab-perl

Pakiet źródłowy libpdl-linearalgebra-perl

Pakiet źródłowy libpdl-netcdf-perl

Pakiet źródłowy libpdl-stats-perl

Pakiet źródłowy libpdl-vectorvalued-perl

Pakiet źródłowy pdlzip

Pakiet źródłowy python-pyftpdlib

Pakiet źródłowy spdlog