wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Szukaj we wszystkich gałęziach

Zawęź do architektury [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Szukaj we wszystkich architekturach

Niektóre wyniki nie zostały wyświetlone w związku z parametrami wyszukiwania.

Szukano pakietów źródłowych których nazwy zawierają iat w gałęzi: bullseye, wszystkich sekcjach i architekturze: arm. Liczba pasujących pakietów: 18.

Dokładne dopasowania

Pakiet źródłowy iat

Inne wyniki

Pakiet źródłowy ats-lang-anairiats

Pakiet źródłowy fiat

Pakiet źródłowy libhttp-negotiate-perl

Pakiet źródłowy liblwp-authen-negotiate-perl

Pakiet źródłowy liblwp-mediatypes-perl

Pakiet źródłowy libmath-calculus-differentiate-perl

Pakiet źródłowy lua-mediator

Pakiet źródłowy mediathekview

Pakiet źródłowy node-immediate

Pakiet źródłowy node-negotiator

Pakiet źródłowy node-set-immediate-shim

Pakiet źródłowy node-setimmediate

Pakiet źródłowy php-doctrine-instantiator

Pakiet źródłowy python-astropy-affiliated

Pakiet źródłowy qviaggiatreno

Pakiet źródłowy r-cran-seriation

Pakiet źródłowy ruby-instantiator