wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Zawęź do architektury [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Szukano pakietów źródłowych których nazwy zawierają shim w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 17.

Dokładne dopasowania

Pakiet źródłowy shim

Inne wyniki

Pakiet źródłowy grub-splashimages

Pakiet źródłowy grub2-splashimages

Pakiet źródłowy libjs-rtcpeerconnection-shim

Pakiet źródłowy node-buffer-shims

Pakiet źródłowy node-es5-shim

Pakiet źródłowy node-es6-shim

Pakiet źródłowy node-set-immediate-shim

Pakiet źródłowy olpc-kbdshim

Pakiet źródłowy ruby-launchy-shim

Pakiet źródłowy shim-helpers-amd64-signed

Pakiet źródłowy shim-helpers-arm64-signed

Pakiet źródłowy shim-helpers-i386-signed

Pakiet źródłowy shim-signed

Pakiet źródłowy shimdandy

Pakiet źródłowy systemd-shim

Pakiet źródłowy yoshimi