wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Zawęź do architektury [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Szukano pakietów źródłowych których nazwy zawierają nose w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 15.

Dokładne dopasowania

Pakiet źródłowy nose

Inne wyniki

Pakiet źródłowy django-nose

Pakiet źródłowy libkinosearch1-perl

Pakiet źródłowy nose-el

Pakiet źródłowy nose2

Pakiet źródłowy nose2-cov

Pakiet źródłowy nosexcover

Pakiet źródłowy openstack-nose

Pakiet źródłowy python-nose-exclude

Pakiet źródłowy python-nose-parameterized

Pakiet źródłowy python-nose-random

Pakiet źródłowy python-nose-testconfig

Pakiet źródłowy python-nose-timer

Pakiet źródłowy python-nosehtmloutput

Pakiet źródłowy python-rednose