wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Zawęź do architektury [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Szukano pakietów źródłowych których nazwy zawierają highlight w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 16.

Dokładne dopasowania

Pakiet źródłowy highlight

Inne wyniki

Pakiet źródłowy emacs-highlight-indentation

Pakiet źródłowy highlight-numbers-el

Pakiet źródłowy highlight.js

Pakiet źródłowy highlighting-kate

Pakiet źródłowy jhighlight

Pakiet źródłowy ksyntax-highlighting

Pakiet źródłowy libhtml-highlight-perl

Pakiet źródłowy libsyntax-highlight-engine-kate-perl

Pakiet źródłowy libsyntax-highlight-engine-simple-languages-perl

Pakiet źródłowy libsyntax-highlight-engine-simple-perl

Pakiet źródłowy libsyntax-highlight-perl-improved-perl

Pakiet źródłowy libt3highlight

Pakiet źródłowy ruby-rails-assets-highlightjs

Pakiet źródłowy source-highlight

Pakiet źródłowy zsh-syntax-highlighting