wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Zawęź do architektury [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Szukano pakietów których nazwy zawierają nas w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 53.

Dokładne dopasowania

Pakiet nas

Inne wyniki

Pakiet alsaplayer-nas

Pakiet alsaplayer-nas-dbgsym

Pakiet browser-plugin-gnash

Pakiet fonts-sil-awami-nastaliq

Pakiet gnash

Pakiet gnash-common

Pakiet gnash-common-opengl

Pakiet gnash-cygnal

Pakiet gnash-dbg

Pakiet gnash-dev

Pakiet gnash-doc

Pakiet gnash-ext-fileio

Pakiet gnash-ext-lirc

Pakiet gnash-ext-mysql

Pakiet gnash-opengl

Pakiet gnash-tools

Pakiet golang-github-justinas-alice-dev

Pakiet konqueror-plugin-gnash

Pakiet libjs-eonasdan-bootstrap-datetimepicker

Pakiet libtrilinos-anasazi-dev

Pakiet libtrilinos-anasazi12

Pakiet libtrilinos-anasazi12-dbgsym

Pakiet mozilla-plugin-gnash

Pakiet nas-bin

Pakiet nas-bin-dbgsym

Pakiet nas-dbgsym

Pakiet nas-doc

Pakiet nasm

Pakiet nasm-dbgsym

Pakiet naspro-bridges

Pakiet naspro-bridges-dbgsym

Pakiet nast

Pakiet nast-dbgsym

Pakiet nast-ier

Pakiet nast-ier-dbgsym

Pakiet nastran

Pakiet nasty

Pakiet nasty-dbgsym

Pakiet openvas-nasl

Pakiet openvas-nasl-dbgsym

Pakiet pynast

Pakiet python-gtk-gnash

Pakiet python-monasca-statsd

Pakiet python-monascaclient

Pakiet python3-monasca-statsd

Pakiet python3-monascaclient

Pakiet ruby-gemnasium-gitlab-service

Pakiet trinityrnaseq

Pakiet trinityrnaseq-examples

Pakiet trnascan-se

Pakiet trnascan-se-common

Pakiet xul-ext-personasplus