wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Zawęź do architektury [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Szukano pakietów źródłowych których nazwy zawierają routes w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 9.

Dokładne dopasowania

Pakiet źródłowy routes

Inne wyniki

Pakiet źródłowy haskell-web-routes

Pakiet źródłowy haskell-web-routes-boomerang

Pakiet źródłowy haskell-web-routes-happstack

Pakiet źródłowy haskell-web-routes-hsp

Pakiet źródłowy haskell-web-routes-th

Pakiet źródłowy haskell-yesod-routes

Pakiet źródłowy php-horde-routes

Pakiet źródłowy ruby-js-routes