всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [armel] [armhf] [i386] [ia64] [mips] [powerpc] [s390] [s390x] [sparc]

Търсене за пътища, завършващи с dig в дистрибуция wheezy-backports-sloppy, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/lib/nagios/plugins/check_dig monitoring-plugins-standard