всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи cis/SW_555_SER.cis в дистрибуция stretch-updates, всички раздели и архитектура(и) armhf.

За съжаление търсенето не доведе до резултат.