всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пътища, завършващи с libaio.h в дистрибуция stretch, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/include/libaio.h libaio-dev