всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пътища, завършващи с dig в дистрибуция stretch, всички раздели и архитектура(и) armel. Намерени са 23 пакет(а).

Файл Пакети
/etc/cron.daily/htdig htdig
/usr/bin/adig ripe-atlas-tools
/usr/bin/csysdig sysdig
/usr/bin/dig dnsutils, knot-dnsutils
/usr/bin/htdig htdig
/usr/bin/kdig knot-dnsutils
/usr/bin/nsec3dig pdns-tools
/usr/bin/perldig libperldoc-search-perl
/usr/bin/rundig htdig
/usr/bin/sdig pdns-tools
/usr/bin/sip-dig sofia-sip-bin
/usr/bin/sysdig sysdig
/usr/lib/nagios/plugins/check_dig monitoring-plugins-standard
/usr/share/bash-completion/completions/sysdig sysdig
/usr/share/doc/htdig-doc/examples/htdig/updatedig htdig-doc
/usr/share/doc/htdig-doc/examples/multidig/multidig htdig-doc
/usr/share/doc/libnet-dns-perl/examples/demo/perldig libnet-dns-perl
/usr/share/epic4/help/8_Scripts/dig epic4-help
/usr/share/epic4/script/dig epic4
/usr/share/games/ardentryst/dig.dig ardentryst
/usr/share/grc/conf.dig grc
/usr/share/zsh/functions/Completion/Unix/_dig zsh-common
/usr/share/zsh/vendor-completions/_sysdig sysdig
ФайлПакети