всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [stretch] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат ffmpeg в дистрибуция(и) sid, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 4 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник ffmpeg

Други резултати

Пакет-източник ffmpeg2theora

Пакет-източник ffmpegthumbnailer

Пакет-източник ffmpegthumbs