всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция sid, всички раздели и архитектура(и) s390. Намерени са 3 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/HOWTO/ja-txt/kernel-docs-2.6/filesystems/sysfs-pci.txt.gz doc-linux-ja-text
/usr/share/doc/linux-doc-3.10/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-3.10
/usr/share/doc/linux-doc-3.11/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-3.11