всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат sp в дистрибуция(и) sid, всички раздели и архитектура(и) mipsel. Намерени са 37 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Пакет spacearyarya

Пакет spaced

Пакет spacefm

Пакет spacefm-common

Пакет spacefm-gtk3

Пакет spacenavd

Пакет spacezero

Пакет spamass-milter

Пакет spamassassin

Пакет spamassassin-heatu

Пакет spambayes

Пакет spamc

Пакет spamoracle

Пакет spampd

Пакет spamprobe

Пакет spark

Пакет sparkleshare

Пакет sparse

Пакет sparse-test-inspect

Пакет spass

Пакет spatialite-bin

Пакет spatialite-gui

Пакет spawn-fcgi

Пакет spd

Пакет speakup-doc

Пакет speakup-modules-5.3.0-2-loongson-3-di

Пакет speakup-tools

Пакет spectacle

Пакет spectemu-common

Пакет spectemu-x11

Пакет spectools

Пакет spectre-meltdown-checker

Пакет spectrum-roms

Пакет spectrwm

Пакет speech-dispatcher

Пакет speech-dispatcher-audio-plugins

Пакет speech-dispatcher-cicero