всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пътища, завършващи с passmenu в дистрибуция sid, всички раздели и архитектура(и) kfreebsd-i386. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/pass/examples/dmenu/passmenu pass