всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция sid, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 12 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-5.19/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-5.19
/usr/share/doc/linux-doc-5.19/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-5.19
/usr/share/doc/linux-doc-5.19/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-5.19
/usr/share/doc/linux-doc-5.19/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-5.19
/usr/share/doc/linux-doc-5.19/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-5.19
/usr/share/doc/linux-doc-5.19/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-5.19
/usr/share/doc/linux-doc-6.0/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.0
/usr/share/doc/linux-doc-6.0/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.0
/usr/share/doc/linux-doc-6.0/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.0
/usr/share/doc/linux-doc-6.0/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.0
/usr/share/doc/linux-doc-6.0/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.0
/usr/share/doc/linux-doc-6.0/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.0