всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libpng в дистрибуция(и) sid, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 16 пакета.

Пакет libpng++-dev

Пакет libpng-dev

Пакет libpng-sixlegs-java

Пакет libpng-sixlegs-java-doc

Пакет libpng-tools

Пакет libpng-tools-dbgsym

Пакет libpng12-0

Пакет libpng12-0-udeb

Пакет libpng12-dev

Пакет libpng16-16

Пакет libpng16-16-dbgsym

Пакет libpng16-16-udeb

Пакет libpng3

Пакет libpnglite-dev

Пакет libpnglite0

Пакет libpnglite0-dbgsym