всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [hppa] [i386] [ia64] [m68k] [mips64el] [mipsel] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390x] [sh4] [sparc64] [x32]

Търсене за имена на файлове, съдържащи mdsearch в дистрибуция sid, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 4 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/mdsearch smbclient
/usr/lib/python3/dist-packages/samba/tests/blackbox/mdsearch.py python3-samba [riscv64, mipsel]
/usr/share/doc/xtrkcad-common/html/cmdSearchgui.html xtrkcad-common [не alpha, hppa, ia64, m68k, ppc64, sh4, sparc64, x32]
/usr/share/man/man1/mdsearch.1.gz smbclient