всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [hppa] [i386] [ia64] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за имена на файлове, съдържащи libaio.h в дистрибуция sid, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/include/libaio.h libaio-dev