всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [i386] [mips64el] [mipsel] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [x32]

Търсене за имена на файлове, съдържащи isohybrid в дистрибуция sid, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 7 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/isohybrid syslinux-utils [x32, amd64, i386]
/usr/bin/isohybrid.pl syslinux-common [s390], syslinux-utils [amd64, x32, i386]
/usr/bin/mic-create-isohybrid-recovery-image mic2 [s390]
/usr/bin/moblin-create-isohybrid-recovery-image mic2 [s390]
/usr/lib/python3/dist-packages/pycdlib/isohybrid.py python3-pycdlib [не s390, x32]
/usr/share/man/man1/isohybrid.1.gz syslinux-utils [x32, i386, amd64]
/usr/share/man/man1/isohybrid.pl.1.gz syslinux-common [s390], syslinux-utils [i386, x32, amd64]