всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [i386] [x32]

Търсене за файлове с име isohybrid в дистрибуция sid, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/isohybrid syslinux-utils