всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [arm64] [hppa] [hurd-i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [riscv64] [s390] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за файлове с име cis/SW_555_SER.cis в дистрибуция sid, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/lib/firmware/cis/SW_555_SER.cis firmware-linux-free