всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи isohybrid в дистрибуция sid, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 5 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/isohybrid syslinux-utils
/usr/bin/isohybrid.pl syslinux-utils
/usr/lib/python3/dist-packages/pycdlib/isohybrid.py python3-pycdlib
/usr/share/man/man1/isohybrid.1.gz syslinux-utils
/usr/share/man/man1/isohybrid.pl.1.gz syslinux-utils