всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция experimental, всички раздели и архитектура(и) kfreebsd-amd64. Намерени са 2 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-4.20/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.20
/usr/share/doc/linux-doc-5.0/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-5.0