всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [hurd-i386] [i386] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64el] [s390x]

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция experimental, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 10 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-3.17/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-3.17 [arm64]
/usr/share/doc/linux-doc-4.12/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.12 [powerpc]
/usr/share/doc/linux-doc-4.20/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.20 [powerpcspe, hurd-i386, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64]
/usr/share/doc/linux-doc-5.0/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-5.0 [kfreebsd-i386, hurd-i386, kfreebsd-amd64, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.1 [не hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.1 [не hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.1 [не hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.1 [не hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.1 [не hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpc, powerpcspe]
/usr/share/doc/linux-doc-6.1/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.1 [не hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, powerpc, powerpcspe]