всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [hurd-i386] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe]

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция experimental, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 9 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-4.12/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.12 [powerpc]
/usr/share/doc/linux-doc-4.20/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-4.20 [не mipsel, powerpc]
/usr/share/doc/linux-doc-5.0/Documentation/filesystems/sysfs-pci.txt.gz linux-doc-5.0 [не mipsel, powerpc]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/Documentation/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/_sources/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-6.5 [mipsel]
/usr/share/doc/linux-doc-6.5/html/translations/zh_CN/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-6.5 [mipsel]