всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене на libgts в имената и описанията на пакетите в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури(включително частични съвпадения) Намерени са 5 пакета.

Пакет libgts-bin-dbgsym

Пакет libgts-bin

Пакет libgts-dbg

Пакет libgts-dev

Пакет libgts-0.7-5