всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [amd64] [arm64] [armel] [armhf] [i386] [mips] [mips64el] [mipsel] [ppc64el] [s390x]

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция buster-backports, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 3 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-5.10
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-5.10
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-5.10