всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи sysfs-pci в дистрибуция buster-backports, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 3 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/Documentation/PCI/sysfs-pci.rst.gz linux-doc-5.10
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/html/PCI/sysfs-pci.html linux-doc-5.10
/usr/share/doc/linux-doc-5.10/html/_sources/PCI/sysfs-pci.rst.txt linux-doc-5.10