всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат eclipse в дистрибуция(и) buster, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 16 пакета.

Точни попадения

Пакет eclipse

Други резултати

Пакет eclipse-jdt

Пакет eclipse-pde

Пакет eclipse-platform

Пакет eclipse-platform-data

Пакет eclipse-rcp

Пакет eclipse-titan

Пакет golang-eclipse-paho-dev

Пакет golang-github-eclipse-paho.mqtt.golang-dev

Пакет libcommons-jci-eclipse-java

Пакет libeclipselink-java

Пакет libeclipselink-java-doc

Пакет redeclipse

Пакет redeclipse-common

Пакет redeclipse-data

Пакет redeclipse-server