всички настройки

Limit to suite: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lighttpd в дистрибуция(и) buster, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 20 пакета.

Точни попадения

Пакет lighttpd

Други резултати

Пакет kopano-webapp-lighttpd

Пакет lighttpd-doc

Пакет lighttpd-mod-authn-gssapi

Пакет lighttpd-mod-authn-ldap

Пакет lighttpd-mod-authn-mysql

Пакет lighttpd-mod-authn-pam

Пакет lighttpd-mod-authn-sasl

Пакет lighttpd-mod-cml

Пакет lighttpd-mod-deflate

Пакет lighttpd-mod-geoip

Пакет lighttpd-mod-magnet

Пакет lighttpd-mod-mysql-vhost

Пакет lighttpd-mod-openssl

Пакет lighttpd-mod-trigger-b4-dl

Пакет lighttpd-mod-vhostdb-dbi

Пакет lighttpd-mod-vhostdb-pgsql

Пакет lighttpd-mod-webdav

Пакет lighttpd-modules-ldap

Пакет lighttpd-modules-mysql