всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат debian-edu в дистрибуция(и) buster, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 19 пакета.

Пакет debian-edu-artwork

Пакет debian-edu-artwork-buster

Пакет debian-edu-artwork-lines

Пакет debian-edu-artwork-softwaves

Пакет debian-edu-artwork-spacefun

Пакет debian-edu-config

Пакет debian-edu-doc-da

Пакет debian-edu-doc-de

Пакет debian-edu-doc-en

Пакет debian-edu-doc-es

Пакет debian-edu-doc-fr

Пакет debian-edu-doc-it

Пакет debian-edu-doc-ja

Пакет debian-edu-doc-nb

Пакет debian-edu-doc-nl

Пакет debian-edu-doc-zh

Пакет debian-edu-install

Пакет debian-edu-install-udeb

Пакет debian-edu-profile-udeb