всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пътища, завършващи с cis/SW_8xx_SER.cis в дистрибуция buster, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/lib/firmware/cis/SW_8xx_SER.cis firmware-linux-free