всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат burn в дистрибуция(и) buster, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 20 пакета.

Пакет burner-cdrkit

Пакет burner-common

Пакет elpa-zenburn-theme

Пакет gir1.2-burner-3.1

Пакет golang-github-burntsushi-locker-dev

Пакет golang-github-burntsushi-toml-dev

Пакет golang-github-burntsushi-xgb-dev

Пакет kylin-burner

Пакет libafterburner.fx-java

Пакет libafterburner.fx-java-doc

Пакет libburn-dev

Пакет libburn-doc

Пакет libburn4

Пакет libburner-media3-1

Пакет libburner-media3-dev

Пакет libisoburn-dev

Пакет libisoburn-doc

Пакет libisoburn1

Пакет nautilus-extension-burner

Пакет xfburn