всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат freeradius в дистрибуция(и) buster, всички раздели и архитектура(и) mipsel. Намерени са 20 пакета.

Точни попадения

Пакет freeradius

Други резултати

Пакет argonaut-freeradius

Пакет freeradius-common

Пакет freeradius-config

Пакет freeradius-dhcp

Пакет freeradius-iodbc

Пакет freeradius-krb5

Пакет freeradius-ldap

Пакет freeradius-memcached

Пакет freeradius-mysql

Пакет freeradius-postgresql

Пакет freeradius-python2

Пакет freeradius-redis

Пакет freeradius-rest

Пакет freeradius-utils

Пакет freeradius-yubikey

Пакет fusiondirectory-plugin-freeradius

Пакет fusiondirectory-plugin-freeradius-schema

Пакет libfreeradius-dev

Пакет libfreeradius3