всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пътища, завършващи с passmenu в дистрибуция buster, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 1 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/share/doc/pass/examples/dmenu/passmenu pass